EN
CN

无线鼠标

项目名称:YS9500三合一鼠标芯片研发项目

产品介绍:该项目产品主要应用2.4G无线鼠标市场,内部集成CMOS鼠标传感器、MCU单元、RF单元,外围电路简单。

主要特征:

1.         支持标准2D 5Key或者3D 5Key鼠标;

2.         支持6个可自定义功能的按键;

3.         支持按键、上位软件更改DPI

4.         支持4种省电模式;

5.         支持PC待机模式下,鼠标按键唤醒PC

6.         支持16个工作在2402MHz~2480MHz频点的跳频频点;

7.         支持32bit对码ID,支持组合键对码;

8.         支持FCC测试;


  • 账号
  • 密码
  • 验证码
  • 忘记密码
  • 账号
  • 手机
  • 密码
  • 确认密码